Varje etablerad lögn eller halvsanning om samtiden eller historien utgör en del av en stängd dörr mot framtiden

Ny blogg om lokalt och globalt i nutid och dåtid

Jag har nu skapat en ny blogg, där jag kommer att skriva om händelser i samtiden och historien, såväl lokalt som globalt. En hel del om världskrigen kommer det att bli, samt rysk och sovjetisk historia, ur ett något annorlunda perspektiv än vad västerlänningar (däribland vi nordbor) är vana vid. Intressanta frågeställningar, såsom bakgrunden till Molotov-Ribbentrop-pakten, vilka länder som orsakade Andra världskriget och det efterföljande kalla kriget, samt vari den sovjetiska socialismen (bolsjevismen) har sina historiska rötter, och mycket annat tänker jag belysa ur ett annorlunda och måhända något kontroversiellt perspektiv. Annat jag tänker skriva om är vad den globala makteliten har för planer för mänskligheten, samt vilken roll Corona-viruset och dess mutationer spelar i detta sammanhang. Jag förstår ryska tämligen bra, och har därför kunnat följa ryska historikers och statsvetares forskning utan mellanled i form av västerländska uttolkare, vilket har givit mig många intressanta och djupa insikter om rysk och sovjetisk historia, ur ett ryskt perspektiv. Bloggen kommer att handla om allt mellan himmel och jord, såväl stora som små händelser i nutid och dåtid, globalt och lokalt, samt regionalt. Jag tänker belysa de perspektiv ur vilka historien skrivs, med tanke på att det är segraren som skriver historien, och som formulerar orsak och verkan. Hur säker kan man vara på att historien skrivs rätt, att den inte helt eller delvis förfalskas. Allt annat än säker kan man vara, det har jag insett. Vilka motiv har historiens segrare att skriva historien fel? Kan EU bygga sin framtid ovanpå en väl etablerad lögn om Andra världskriget? Vari består lögnen? Laddade frågor som jag tänker ställa, samt ge kontroversiella svar på!

Skrivet av Mona Nilsson och publicerat under kategorin Allmänt 158 164

Taggar: historia, samtiden, lokalt, globalt, historieskrivning, historieförfalskning

Antal unika visningar: 391

Sprid gärna inlägget på sociala medier eller mejla/sms:a länken!

Lämna en kommentar