Varje etablerad lögn eller halvsanning om samtiden eller historien utgör en del av en stängd dörr mot framtiden

Om bloggen

På denna civilisationskritiska blogg tar jag upp och belyser händelser i nutid och dåtid, såväl lokalt som globalt. Händelser i samtiden belyser jag ur såväl ett ythistoriskt som ett djuphistoriskt perspektiv. Detsamma gäller historiska händelser, där jag dessutom försöker avslöja lögner och halvsanningar inom historieskrivningen. Jag vänder och vrider på tolkningar av historiska fakta och orsakssammanhang, samt ställer den vedertagna västerländska historieskrivningen på ända. Det är segraren som skriver historien, men skriver segraren historien rätt? Man kan inte bygga framtiden på en lögn om dåtiden.

Antal unika visningar: 225